Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Kopernika 9
05-300 Mińsk Maz.
tel. 25 758 21 22

Statystyki

 • Odwiedziny: 2119236
 • Do końca roku: 133 dni
 • Do wakacji: WAKACJE!!! dni

Kalendarium

Poniedziałek, 2018-08-20

Imieniny: Bernarda, Sabiny

Stowarzyszenie Klubu Przyjaciół Szkół i Organizacji Monte Cassino

 

 

Stowarzyszenie Klubu Przyjaciół Szkół
i Organizacji Monte Cassino

 

 

          Naszej  szkole patronuje Gen. Władysław Anders. Od 2003 r., a więc od daty nadania gimnazjum uchwałą Rady Miasta tego zaszczytnego imienia  należymy do Stowarzyszenia Klubu Przyjaciół Szkół i Organizacji Monte Cassino. Jesteśmy jedną z 43 placówek w Polsce noszących imiona związane z walkami o Monte Cassino.

Celem tej organizacji jest:

 • porozumienie szkół i innych organizacji młodzieżowych noszących imię Bohaterów bitwy o Monte Cassino oraz ich przyjacielska współpraca,
 • popularyzowanie i rozszerzenie wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat walk o wolność i suwerenność Ojczyzny, ze szczególnym uwzględnieniem szlaku bojowego 2 Korpusu Polskiego dowodzonego przez gen. Władysława Andersa,
 • rozwijanie i propagowanie inicjatyw i postaw na rzecz wychowania w duchu patriotyzmu i szacunku dla przeszłości, w szczególności dla walk narodowowyzwoleńczych, idei pojednania i pokoju,
 • przyczynianie się do przekazywania tradycji wojskowych młodemu pokoleniu Polaków przy współpracy ze środowiskami kombatanckimi,
 • wspieranie organizacyjne i rzeczowe szkół i organizacji młodzieżowych noszących imiona bohaterów bitwy o Monte Cassino,
 • wymiana i upowszechnianie osiągnięć i doświadczeń w zakresie pracy z patronem szkol, drużyn harcerskich i innych organizacji młodzieżowych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • organizowanie konkursów dotyczących historii 2 Korpusu Polskiego na szczeblu szkolnym oraz międzyszkolnym,
 • gromadzenie pamiątek, organizowanie okolicznościowych wystaw i ekspozycji w izbach pamięci i tradycji,
 • uroczyste obchody Dnia Patrona Szkoły,
 • wycieczki do miejsc pamięci narodowej,
 • otaczanie opieką lokalnych miejsc pamięci narodowej,
 • stale kontakty i spotkania z kombatantami z okazji rocznic, uroczystości szkolnych i państwowych,
 • współpracę ze Stowarzyszeniem Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie ,,Karpatczycy" i innymi organizacjami kombatanckimi,
 • tworzenie młodzieżowych klubów historycznych w celu poszerzenia indywidualnych zainteresowań i wyzwalania inicjatyw młodzieży,
 • współpracę z jednostkami wojskowymi, które są spadkobiercami tradycji 2 Korpusu Polskiego,
 • inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia.

           Zgodnie ze słowami  naszego patrona: „Służba ojczyźnie - to służba ważna i trudna. Spełnia ją każdy Polak w miarę swoich możliwości. Służy ojczyźnie żołnierz walczący o jej wolność i granice; służy uczony przez głoszenie prawdy naukowej i odsłanianie tajników przyrody (...). Służycie ojczyźnie i wy, dzieci i młodzież ucząca się...", od 8 lat kultywujemy piękne tradycje patriotyczne i współpracujemy ze Stowarzyszeniem Byłych  Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Do naszych przyjaciół, zawsze obecnych na uroczystościach,  należą:

 • Pan kapitan Jakub Hryniewicki (inicjator nadania szkole imienia, wmurowania tablicy pamiątkowej, otwarcia izby pamięci i wzniesienia pomnika gen. Andersa przy budynku gimnazjum,żołnierz 3 DSK) i Jego Żona Pani Teresa;
 • Pan pułkownik Edmund Brzozowski, przewodniczący Stowarzyszeniem Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie „Karpatczycy"; żołnierz 3 DSK;
 • Pan Tadeusz Kurcyk , syn Gustawa żołnierza 3 DSK;
 • Pan kapitan Adam Kripp, żołnierz 3 DSK;
 • Pan Antoni Łapiński, żołnierz 3 DSK;
 • Pan Antoni Lipka, żołnierz 3 DSK;
 • Pan Michał Wasilewski, przewodniczący Powiatowego Związku Kombatantów w Mińsku Mazowieckim

 

            Jesteśmy również (od 2008 r.) inicjatorami  i koordynatorami miejskiego konkursu „Cichy Bohater", który ma na celu poszukiwanie i opisanie materialnego dziedzictwa Polski i Polaków, motywowanie  młodzieży do zainteresowania się historią okresu II wojny światowej i podkreślenie znaczenia wartości patriotycznych w życiu człowieka.

 

            Uczestniczymy  w Sejmikach Szkół noszących imię Bohaterów bitwy o Monte Cassino.

 

              26-27 września 2008 r. mieliśmy zaszczyt brać udział w 6. - wyjątkowym Zjeździe. „Karpatczycy" ufundowali i przekazali młodzieży Sztandar Stowarzyszenia Klubu Przyjaciół Szkół i Organizacji Monte Cassino. Uroczystość odbyła się na Wawelu. Inicjatorami spotkania w Krakowie był honorowy prezes Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie - płk Tadeusz Mieczysław Czerkawski i Maria Szczepaniec - prezes Klubu Przyjaciół Szkół i Organizacji Monte Cassino. W ceremonii udział wzięło 36 delegacji szkół z całej Polski. Podczas uroczystej mszy świętej odprawionej w Katedrze poświęcono sztandar Klubu. Po nabożeństwie delegacje kombatantów, nauczycieli i uczniów złożyły kwiaty na grobie gen. Władysława Sikorskiego w podziemiach Katedry, a następnie na dziedzińcu wawelskim nastąpiło symboliczne przekazanie sztandaru młodzieży. W czasie uroczystości w Zespole Szkół Ekonomicznych nr 2 w Krakowie, której honorowymi gośćmi byli bohaterowie spod Monte Cassino, nastąpiło wręczenie medali i odznaczeń. Tam młodzież naszego miała okazję spotkać  się z weteranami wojennymi.

 

            Za wybitne zasługi na rzecz utrwalania pamięci czynów bojowych 3 Dywizji Strzelców Karpackich nasza szkoła została odznaczona:

 

 • 2004 r. - dyrektor Grzegorz Szylberg Pamiątkowy Krzyż 3 Dywizji Strzelców Karpackich;
 • 2006 r. - Medal „PRO MEMORIA" oraz brązowy medal „Za zasługi" Klubu Przyjaciół Szkół i Organizacji Monte Cassino dla gimnazjum;
 • 2008 r. - pani dyrektor Iwona Dróżdż i pani Hanna Wielgołaska Medal „Pro Memoriał" od Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej od Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Pamiątkowym Krzyżem 3 Dywizji Strzelców Karpackich;
 • 2010 r. - pani dyrektor Iwona Dróżdż i p. Hanna Wielgołaska wyróżnienie Dyplomem Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy Polskich Sił na Zachodzie z okazji 20-lecia „Karpatczyków" oraz Pamiątkową Odznaką 3 DSK.

 

 

 

Galeria

Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie