Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 1
ul. Kopernika 9
05-300 Mińsk Maz.
tel. 25 758 21 22

Statystyki

  • Odwiedziny: 2136613
  • Do końca roku: 102 dni
  • Do wakacji: 274 dni

Kalendarium

Czwartek, 2018-09-20

Imieniny: Eustachego, Faustyny

Regulamin Szczęśliwego Numerka

1. Szczęśliwy Numerek będzie losowany przez opiekuna SU codziennie przed lekcjami.

2. Od wyniku losowania nie ma odwołania.

3. Szczęśliwy Numerek wywieszony będzie na tablicy ogłoszeń.

 

 

4. W jednym miesiącu dany numer może być wylosowany tylko jeden raz.

5. Szczęśliwy Numerek nie obowiązuje na lekcjach wychowania fizycznego.

6. Uczeń, którego numer wylosowano, jest zwolniony w danym dniu z: odpowiedzi ustnej na ocenę, z pisania niezapowiedzianej kartkówki, z pracy domowej krótkoterminowej (z poprzedniej lekcji).

Jeżeli uczeń chce, może skorzystać z prawa do odpowiedzi, pisania kartkówki na ocenę, mimo wylosowanego numerka.

7. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia od: zapowiedzianych lub przełożonych prac klasowych i kartkówek, wykonywania prac domowych długoterminowych zadanych z dłuższych wyprzedzeniem (pisemnych i ustnych), z których uczeń może być oceniony, aktywnego udziału w lekcji (uczeń podlega ocenie), wykonywania obowiązków dyżurnego klasowego.

Odmowa pracy w czasie zajęć powoduje utratę przywileju Szczęśliwego Numerka (decyduje nauczyciel danego przedmiotu).

Galeria

Powiększ zdjęcie